Shi zi mo hou shou (1978)

Shi zi mo hou shou (1978) Movie Reviews
User Rating

User Reviews

Rate it!
Critic Rating

Critic Reviews

About the Graph & Metric

User Reviews

There are currently no user reviews for this film. Be the first to rate it below!

Rate This Movie!

Please sign in or sign up to rate this movie.